Monday, February 23, 2009

zaman mana kita..?

Pada Zaman Apa Kita Berada ?

Sesungguhnya Allah mengatur alam ini
dengan suatu pengaturan yang rapi dan
tersusun. Penciptaan alam ini ada
mulanya dan ada akhirnya dengan cara
dan masayang telah ditentukan-Nya.

Kita sebagai makhluk hendaknya
menyadari tentang hakikat ini, dengan
merenung hikmah dan pengajaran
disebaliknya agar dapat bertindak tepat
sesuai dengan kehendak Allah.

Oleh karena itu senantiasa ada
peringatan dari Rasulullah SAW untuk
umatnya agar menyadari di zaman apa dia
berada dan bagaimana dia harus
bertindak demi menyelamatkan Iman dan
Islamnya.

Rasulullah SAW bersabda :
"Telah berlaku zaman kenabian keatas
kamu, maka berlakulah zaman kenabian
itu sebagaimana yang Allah kehendaki,

kemudian Allah mengangkat zaman itu.
Kemudian berlakulah zaman khalifah yang
berjalan sepertimana zaman kenabian.

Maka berlakulah zaman kenabian itu
sebagaimana yang Allah kehendaki,
kemudian Allah mengangkatnya.

Kemudian berlakulah zaman pemerintahan
yang menggigit. Berlaku zaman itu
seperti yang Allah kehendaki.

Kemudian Allah mengangkatnya juga,
kemudian berlakulah zaman pemerintahan
diktator (zaman penindasan dan
penzaliman), dan berlakulah zaman itu
sebagaimana yang Allah kehendaki.

Kemudian berlaku pula zaman
khalifahyang berjalan diatas cara hidup
zaman Kenabian"

[H.R. Imam Ahmad, Bazzar dan Attabrani
dari Abu Huzaifah Al-Yamani]

Hadits diatas jelas menunjukkan bahwa
Umat Rasulullah SAW akan menempuh 4
zaman secara bergilir-gilir sebelum
dunia kiamat yakni :

1. Zaman Kenabian (Nubuwwah) dan rahmat
2. Zaman Khulafaurrasyidin dan rahmat
3. Zaman fitnah (kerusakan) dan
kegelapan
4. Zaman Khalifah atau Ummah kedua yang
berjalan diatas cara hidup zaaman
kenabian yakni zaman pemerintahan Imam
Mahdi dan Nabi Isa.

1. Zaman Nubuwwah (Kenabian) dan Zaman
Khulafaurrasyidin atau lebih dikenal
dengan Zmaan Ummah Pertama

Iman umat Islam ketika itu sangat
kukuh. Menyebut nama Allah saja mampu
menggetarkan hati mereka. Cinta dan
takutnya kepada Allah tergambar pada
setiap perkataan dan perbuatan mereka.

Secara umum ciri-ciri zaman ummah
pertama ini dapat diketahui
sebagai berikut :

1. Ibadah mereka sangat banyak. Shalat,
puasa, zikri dan wirid susah ditandingi
banyak dan khusyuknya.

2. Ukhuwah dan kasih sayang sangat
padu, setiap orang mencintai saudaranya
seperti mencintai saudara sendiri.

3. Jihad dan mati syahid menjadi idaman
dan cita-cita. Mereka akan sangat
merasa dukacita jika tidak diizinkan
untuk pergi ke medan jihad.

4. Akhlak menjadi perhiasan diri,
mereka mampu berbuat baik kepada orang
yang berbuat jahat kepada mereka.

5. Masyarakat dan negara Islam dapat
dibangun sehingga layak digelar sebagai
negara yang aman makmur dan mendapat
keampunan Allah.

6. Tamaddun dan pembangunan rohani
mencapai zaman puncaknya.

7. Islam berhasil menaklukkan dua
imperium besar dunia yang sedang
berkuasa saat itu (kerajaan Romawi dan
Persia ) untuk kemudian memayungi ¾
dunia.

2. Zaman Fitnah atau Zaman Kerusakan
Zaman ini merupakan zaman kerusakan dan
kegelapan. Pada zaman ini umat Islam
jatuh kedalam jurang kehinaan yang
berkepanjangan, yang merupakan akibat
dari kelalaian dan angkara murka yang
terjadi di dunia Islam, sehingga Allah
biarkan mereka.

Hal ini sesuai dengan janji Allah bahwa
Allah hanya akan menjadi pembelakepada
orang-orang bertaqwa.

Ciri-ciri zaman fitnah ini adalah :
1. Negara Islam satu persatu mulai
jatuh dan dijajah oleh orang kafir.
2. Akidah umat Islam pada saat itu
sangat rapuh, ada diantaranya Islam di
waktu pagi dan kafir di waktu petang
3. Ibadah sangat lemah, shalat, puasa
dan membaca Al-Qur'an tidak lagi
diamalkan secara bersungguh-sungguh
atau bahkan diamalkan sama sekali.
4. Ukhuwah sesama Islam sangat lemah
sehingga terjadi peperangan dan
pembunuhan sesama umat Islam.
5. Orang kaya sangat bakhil dan pelit,
manakala orang miskin tidak sabar dan
hasad dengki.
6. Penyakit cinta dunia dan takut mati
sangat tebal dan mewabah dalam hati
umat Islam.
7. Kriminalitas dan kemunkaran yang
terjadi dalam masyarakat Islam hampir
tidak ada bedanya dengan apa yang
terjadi di kalangan masyarakat yang
bukan Islam.
8. Akhlak umat Islam sangat lemah
dengan berleluasanya hasad dengki,
umpat mengumpat, tuduh menuduh, caci-
mencaci dan saling mengkafirkan sesama
umat Islam.
9. Wanita-wanita Islam telah dicabut
rasa malunya dengan bertingkah laku
tidak senonoh, menampakkan aurat di
depan umum, menari dan menyanyi tanpa
menjaga maruah diri.
10. Umat Islam terhina di seluruh aspek
kehidupan. Politik, ekonomi,
pendidikan, pengobatan, pertanian, dan
lain-lain, sehingga umat Islam terpaksa
bergantungpada sistem kufur dan isme
buatan manusia.
11. Sedikit demi sedikit cara hidup
umat Islam telah mengikuti cara hidup
orang-orang Yahudi dan Nasrani.
12. Terjadi gejala-gejala buruk dan
keji di tengah-tengah masyarakat Islam
seperti narkoba( dadah) , homoseks,
lesbian, dan lain-lain.

Namun kemunkaran yang sedang terjadi di
zaman fitnah ini tidak melemahkan
keyakinan dan semangat perjuangan
segolongan manusoa yang tetap
pendiriannya.
Mereka bukan saja mampu mempertahankan
identitas Islam di kalangan mereka,
bahkan mereka gigih berjuang untuk
memperbaiki masyarakat.

Inilah golongan-golongan yang lemah
tetapi mempunyai keimanan dan keyakinan
yang kuat dan kukuh serta perjuangan
yang padu.

Rasulullah SAW bersabda :
"Senantiasa ada di kalangan umatku satu
thoifah yang akan menzahirkan kebenaran
dan tidak dapat dibinasakan oleh orang-
orang yang tidak suka disisi mereka
sampailahhari kiamat"

Namun untuk menghidupkan suasana Islam
di tengah-tengah kerusakan dan
kegelapan zaman zaman fitnah ini
bukanlah suatu kerja yang mudah.

Thoifah-thoifah islamiyah ini
senantiasa diuji dan ditentang dengan
berbagai macam fitnah dan ancaman.

Tepat sekali sabda Rasulullah yang
mengatakan bahwa Islam akan kembali
asing.
Namun walaupun begitu, Islam akan
kembali kuat dan memusnahkan segala
bentuk kekkufuran sebagaimana
Rasulullah dulu berhasil melakukannya
yaitu dengan jalan berdakwah dan
mendidik hati manusia.
Inilah langkah-langkah awal menuju
zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa yang
merupakan peringkat zaman keempat atau
yang terakhir yang akan dialami umat
Islam sebelum hari kiamat, setelah
sekian lama umat Islam mengalami zaman
fitnah.

3. Zaman Khalifah atau Zaman Ummah
Kedua yakni Pemerintahan Imam Mahdi dan
Nabi Isa

Di zaman ini Islam akan kembali lagi ke
zaman kegemilangan dan keemasannya
seperti di zaman Rasulullah dan
Khulafaurrasyidin. Islam dapat
menguasai dunia dan kembali menjadi
penguasa sejagat.

Rasulullah SAW bersabda :
"Sebelum hari kiamat datang pastilah
Islam itu bangun kembali walaupun
antara mulanya Islam bangun dan mulanya
kiamat hanya sekedar masa memerah susu.

Zaman ini berlaku selama 40 tahun dan
barulah dunia ini akan dibinasakan
(kiamat) oleh Allah"

Kebangkitan Islam zaman ini akan sampai
kepada puncaknya apabila berpadunya
ketinggian kerohanian umat Islam dengan
kecanggihan teknologi di bawah dua
pemimpin besar umat Islam yaitu Imam
Mahdi dan Nabi Isa.

Ciri-ciri zaman ini :
1. Islam dapat mencapai keagungannya
kembali seperti yang telah icapai oleh
Rasulullah SAW 14 abad yang lalu.

2. Dunia seluruhnya akan kembali aman
dan damai, keadilan akan kembali
ditengakkan setelah sekian lama
dipenuhi dengan huru-hara dan
kezaliman.
3. Hati orang-orang miskin dan kaya
dipenuhi dengan sifat redha dan kanaah
sehingga tidak seorangpun yang mau
menerima sedekah.
4. Harta-harta yaang melimpah ruah akan
dibagi-bagikan dengan adil dan merata.
5.Umat Islam hidup dengan penuh kasih
sayang dan cinta-mencintai satu sama
lain.
6.Aqidah, ibadah dan seluruh aspek
kehidupan masyarakat Islam berjalan
sepenuhnya di atas landasan syari'at
Nabi Muhammad SAW.
7.Segala fitnah dan maksiat riba zina
minuman keras dan lain-lain kekufuran
berhasil dprangi & dmusnah

No comments:

Post a Comment